Konferencje naukowe organizuje się w celu zaaranżowania spotkania grupy naukowców, fachowców oraz zainteresowanych, którzy chcą omówić jakąś konkretną kwestię związaną z nauką.

konferencje

W trakcie spotkania:

  • analizowane są wyniki badań,
  • prezentowane są wnioski,
  • zostaje przeprowadzona dyskusja.

W ramach konferencji funkcjonują również:

  • sesje plakatowe,
  • panele dyskusyjne,
  • warsztaty.

Wszystko to ma na celu zintegrować osoby o podobnych poglądach, zainteresowaniach. Często również skutkiem takiej konferencji jest współpraca, której efekty stają się kluczowe dla nauki.