Konferencje są ostatnimi czasy dość powszechnymi formami współpracy między podmiotami. Spośród konferencji możemy wyróżnić:

  • naukową,
  • polityczną,
  • biznesową,
  • prasową,
  • online.

O każdej z wyżej wymienionych jest głośno w mediach. Konferencje nie tylko mobilizują ludzi do spotkań. Służą również negocjacjom i zbliżają uczestników.