Konferencja biznesowa służy wymianie informacji między firmami, które razem współpracują. Takie spotkanie może być organizowane przez:

  • stowarzyszenia,
  • przedsiębiorstwa,
  • organizacje non-profit,
  • osoby indywidualne.

Najważniejsze jest, aby zebrać odpowiednie grono uczestników i zrealizować przewidziany program. Przeważnie obiera się cele, które należy osiągnąć. Pomocny może okazać się wybór odpowiedniego miejsca, np. hotelu ze SPA.